Correu Electrònic

mle@iespaucasesnoves.cat

Càrrecs

  • Cap d’estudis ESO i Batxillerat

  • Membre Comissió TIC/TAC

Correu Electrònic

dbs@iespaucasesnoves.cat / lcm@iespaucasesnoves.cat

Correu Electrònic

ben@iespaucasesnoves.cat

Càrrecs

  • Cap de departament
  • Tutora 3r ESO B
  • Coordinadora Comissió PIP

Correu Electrònic

amt@iespaucasesnoves.cat

Càrrecs

  • Cap de Subdepartament Informàtica

  • Coordinadora TIC