Càrrecs

 • Orientadora (1r,2n i 3r ESO)

 • Cap del departament

Càrrecs

 • Àmbit científic 3r PMAR

Càrrecs

 • PT

 • Coordinadora comissió convivènvia, solidaritat i coeducació

 • Representant consell escolar

Càrrecs

 • Àmbit socio-lingüístic 2n PMAR

Càrrecs

 • Àmbit socio-lingüístic 3r PMAR

 • Tutora

Càrrecs

 • Àmbit científic 2n PMAR

Càrrecs

 • Orientadora 4rt ESO, Batxillerat i CF.

Càrrecs

 • Àmbit pràctic

 • Suport a tecnologia