personal docent

Funció

 • Cap de departament

 • Orientadora

Dedicació

 • Orientadora 1r, 2n i 3r ESO
 • Suport Tutories 1r ESO
 • ALTER (llengua castellana)

Funció

 • Orientadora

 • Mitja jornada

Dedicació

 • Orientadora 4t ESO i Batxillerat

Funció

 • Mestra de Suport (Pedagogia Terapèutica)

Dedicació

 • Suport Tutoria NESE 2n ESO
 • Coordinadora Comissió Mediació

 • Coordinadora PIP Millora Contínua
 • Comissió ERASMUS

Funció

 • Mestra de Suport (Pedagogia Terapèutica)

Dedicació

 • Suport Tutoria NESE 2n i 3r ESO

Funció

 • Mestra de Suport (Pedagogia Terapèutica)

Dedicació

 • Suport Tutoria NESE 1r, 2n i 4t ESO

Funció

 • Mestra de Suport (Pedagogia Terapèutica)

Dedicació

 • Suport Tutoria NESE 1r ESO
 • ALTER (llengua catalana)

Funció

 • Mestra de Suport (Pedagogia Terapèutica)

Dedicació

 • Suport Tutoria NESE 1r ESO

Funció

 • Mestre de Suport (Pedagogia Terapèutica)
 • Mitja Jornada

Dedicació

 • Suport Tutoria NESE 3r ESO
 • ALTER (Matemàtiques)
 • Tutor ALTER

Funció

 • Professor de Suport ACM

Dedicació

 • ACT 2n i 3r PMAR
 • Tutor 3r ESO E (3r PMAR)

Funció

 • Professora de Suport ASL

Dedicació

 • ASL 2n i 3r PMAR
 • Tutora 2r ESO F (2n PMAR)

Funció

 • Professor de Suport Àmbit Pràctic PMAR, Tecnologia, ALTER-PISE

Dedicació

 • Suport 2n i 3r PMAR, Tecnologia, ALTER-PISE

personal no docent