Representants equip directiu
Representants professorat
Representants alumnat
Representants personal d’administració i serveis
Representants pares i mares
Representants ajuntament
Secretari
Representants equip directiu

Catalina M. Verd Ferrer – Directora

Ester Martínez Luceño – Cap d’estudis ESO i batxillerat

Antoni Garau Ramon – Cap d’estudis cicles formatius

Representants professorat

Gabriel Capó Serra

Mª Montserrat Cueto García

Emilia Herráez Hernández

Joan Sans Campaner

Maria Fe Vaquero Enseñat

Representants alumnat

Brian Bastos Rossinyol

Jordi Espina Font

Representants personal d’administració i serveis

Maria Socias Reinés

Representants pares i mares

Cruz Fernández Reolid

Magdalena Munar Llull

Grabiel Amer Amer (representant APIMA)

Representants ajuntament

Alice Weber

Secretari

Victòria Alzina Femenies (amb veu i sense vot)