Representants equip directiu
Representants professorat
Representants alumnat
Representants pares i mares
Representants ajuntament
Secretari
Representants equip directiu

Catalina M. Verd Ferrer – Directora

Victòria Alzina Femenies – Secretària

Representants professorat

Marina Gómez

Antònia Maura

M. Montserrat Cueto

Angelina Pérez

Miquel Reynés

Margalida Tortella

Representants alumnat

Martí Crespí

Catalina Mir

Llucia Massutí

Representants pares i mares

Magdalena Payeras

Catalina Vallespir

Dolores Márquez (Representant AMIPA)

Representants ajuntament

Alice Weber

Secretari

Victòria Alzina Femenies