IES Inca fa una aposta decidida per la innovació educativa. Treballam per projectes, donant molta d’importància a la intel·ligència emocional i a la feina en equip cooperatiu, tant a nivell d’alumnat com dels equips educatius.

Tenim tutories voluntàries on els professors s’impliquen en la integració de l’alumne a l’aula i al centre, creant així un sentiment de pertinença. Els departaments treballen de manera interdisciplinar per oferir una educació més transversal, integral, competencial i inclusiva. I els alumnes s’empoderen esdevenint els protagonistes del seu aprenentatge, guiant els seus companys en la resolució de conflictes, sent parella lingüística, prenent part activa en intercanvis que els enriqueixen i fent difusió  de productes competencials. Volem alumnes autònoms, que es motivin gaudint del seu aprenentatge i que aconsegueixin descobrir els seus propis talents. L’objectiu és que creixin com a persones responsables i treguin el millor de si mateixos.