horaris DELS grups

recuperació matèries pendents

Calendari de recuperació de matèries pendents ESO i batxillerat

Primer parcial:

- BATXILLERAT:
- ESO: NO HI HA

segon parcial:

- BATXILLERAT: 27 - 30 ABRIL 2020

- ESO

VALORS ÈTICS: Entregar treballs a la biblioteca Dimecres 6 a les 10:15 hores

PLÀSTICA: Entregar treballs a la biblioteca Dilluns 4 a les 12:20 hores

RELIGIÓ: Entregar treballs a la biblioteca Dimarts 5 maig a les 11:10 hores

Criteris de recuperació d'àrees i matèries d'ESO i batxillerat