recuperació matèries pendents - MODIFICACIONS COVID-19

NOU CALENDARI DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS ESO I BATXILLERAT

 
 
 

nous CRITERIS DE RECUPERACIÓ MATÈRIES PENDENTS ESO I BATXILLERAT – MODIFICACIONS

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE MATÈRIES ESO I BATXILLERAT – MODIFICATS

HORARIS DELS GRUPS