horaris

Calendari de recuperació de matèries pendents ESO i batxillerat

Primer parcial

segon parcial

Criteris de recuperació d'àrees i matèries d'ESO i batxillerat