CIRCULAR 2n, 3r i 4t ESO

Benvolgudes famílies,

A partir de demà dia 10 setembre de 2020 comencen les classes a l’IES Inca de manera esglaonada amb un escenari B. Podeu consultar la informació COVID a la web del centre AQUI.

Els grups de 1r ESO seran presencials juntament amb 2n PMAR (E2F) i 3r PMAR (E3E).

Els grups a partir de 2n, 3r i 4t ESO seran semipresencials a dies alterns segons el torn adjudicat.

Avui hem enviat un missatge sms informant del grup i el torn del vostre fill/a.

Aquest torns seran: dilluns-dimecres-divendres una setmana, i dimarts-dijous, la següent setmana. La resta de dies no assistirà al centre però haurà de complir amb l’horari escolar i la tasca assignada. Així es farà successivament fins a noves instruccions. No es podrà canviar de torn si no li indica tutoria/direcció del centre.

Si algú no ha rebut missatge haurà de telefonar al centre o correu electrònic i els ho diran.

Vos recordam que si tenen símptomes compatibles amb la COVID quedin a casa i es posin en contacte amb el tutor o la tutora.

Han de dur el seu propi material (quadern, bolígrafs, mocadors, etc.) ja que no es poden deixar res i el seu ordinador.

És indispensable que en tot moment se segueixin les instruccions del professorat i altres membres de la comunitat educativa.

Vos desitjam bon curs 2020-2021 i molt bona salut!

Equip directiu i equip IES Inca.