INFORMACIÓ DE LA VAGA DEL 27 DE SETEMBRE

Benvolgudes famílies/tutors legals, El dia 27 de setembre hi ha convocada una vaga pel medi ambient, davant la crisi climàtica i per reivindicar la gestió ecològica dels centres educatius pel que fa a l’ús del paper, residus, energia, alimentació i mobilitat. És per això que la direcció de l’institut us vol informar del següent (veure document adjunt).